บริษัท Thai Industrial จำกัด ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้าน engineering solution จำพวก UPS และ innovation products ชั้นนำของประเทศไทยตัวเว็บไซต์เป็นระบบ CMS เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลาง รองรับ Google SEO และ Google Analytic ซึ่งสามารถตอบโจทย์การทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ได้เต็มประสิทธิ์ภาพ