เว็บไซต์ระบบ CMS สำหรับองค์กรมหาชน รองรับ Google SEO และ Google Analytic ซึ่งสามารถตอบโจทย์การทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ได้เต็มประสิทธิ์ภาพ