เว็บไซต์สำหรับบริษัทขนาดใหญ่ รองรับ Google SEO และ Google Analytic ซึ่งสามารถตอบโจทย์การทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ได้เต็มประสิทธิ์ภาพ